Koło Naukowe Liderzy Biznesu

Jesteśmy organizacją zrzeszającą studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, głównie tych, którzy studiują na kierunkach: ekonomia oraz finanse i rachunkowość. Realizujemy projekty naukowe i zajmujemy się prowadzeniem badań w obszarze nauk społecznych. Naszą misją jest kształtowanie osobowości potrafiących ze swobodą poruszać się w świecie biznesu.

Sekcje tematyczne

Dowiedz się jakie sekcje tematyczne działają w ramach naszego koła i dołącz do zespołów pracujących w grupach zamkniętych.   

Przystąp do Nas

Razem z nami twórz ciekawe wydarzenia naukowe, zdobądź doświadczenie i korzyści płynące z uczestnictwa w życiu Koła Naukowego.

URtalking

Weź udział w jedynym na Uniwersytecie Rzeszowskim cyklicznym konkursie dla ludzi, którzy mają coś do powiedzenia! Zapraszamy!

Nasz Facebook

2 hours ago

Koło Naukowe Liderzy Biznesu
My już po konferencji! Uśmiechnięte twarze i zamknięte oczy z natężenia pozytywnych emocji mówią same za siebie 😁 A kto nie był, niech żałuje! 😎Dziękujemy! 💙Zarządzanie Projektami Deloitte ...
View on Facebook
Przyjdź na konferencję, wróć z plecakiem pełnym gadżetów od Deloitte CE Business Services Center!To nie koniec niespodzianek, które czekają Cię na naszej konferencji! Najbardziej aktywni uczestnicy zostaną obdarowani wartościowymi upominkami od Deloitte CE Business Services Center.Więcej informacji o wydarzeniu możesz znaleźć tutaj:www.facebook.com/events/1058875737850438Do zobaczenia już jutro! ...
View on Facebook

Koło naukowe liderzy biznesu

Więcej o nas

  Nasze zadania

  • organizowanie wykładów, szkoleń, seminariów, konferencji związanych z tematyką ekonomiczną,
  • identyfikowanie i analiza zjawisk ekonomicznych i rynkowych uwarunkowań działalności biznesowej,
  • nawiązywanie kontaktów i współpraca z firmami oraz innymi organizacjami i instytucjami z otoczenia uczelni,
  • nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach,
  • udział w konferencjach i innych przedsięwzięciach związanych z działalnością kół naukowych,

   Na  Koło Naukowe Liderzy Biznesu

  Cele

  Kształtujemy osobowości potrafiące ze swobodą poruszać się w świecie biznesu. Nasze cele to:

  • pogłębianie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej,
  • umożliwienie członkom Koła udziału w przedsięwzięciach naukowych i badawczych,
  • rozwijanie współpracy z otoczeniem biznesowym,
  • praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dbanie o dobre imię oraz godne reprezentowanie Wydziału Ekonomii i całego Uniwersytetu

  Konkurs dla mówców

  URtalking

   Cyklicznie odbywający się konkurs dla wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia i chcą podzielić się tym publicznie z innymi.

    Zapraszamy do naszej grupy na Facebooku

     

    Korzyści dla członków Koła

    Poznanie od strony praktycznej realiów uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej

    Sprawdzenie i ukształtowanie umiejętności pracy w zespole

    Zdobycie doświadczenia przydatnego w pracy zawodowej

    Zdobycie dorobku naukowego, dzięki prowadzonym badaniom i przygotowanym publikacjom

    Uzyskanie preferencji przy wyborze grup seminaryjnych oraz specjalności

    Możliwość zrealizowania własnych pomysłów

    Wyjazdy krajowe i zagraniczne

     

    Nasze sekcje tematyczne

    Sekcja Analizy Finansowej

    sekcja analizy finansowej

    Sekcja powstała z myślą poszerzania wiedzy z zakresu analizy finansowej oraz nabycia umiejętności projektowej realizacji zadań. Członkowie sekcji mają w planach organizowanie oraz udział w konferencjach naukowych i szkoleniach, jak i organizowanie wykładów otwartych, ekonomistów docenianych w Polsce i za granicą. Ponadto celem jest również nawiązanie kontaktów ze specjalistami z dziedziny finansów i spotkania z ludźmi biznesu. Dążymy do nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym oraz pobudzenia wśród nas, młodych ludzi postaw przedsiębiorczych.

    Kontakt:
    Opiekun – Dr Wojciech Lichota, Katedra Finansów
    wlichota@o2.pl

    Przewodniczący

    Link do grupy sekcji na facebook’u:
    https://www.facebook.com/SAF01/?hc_location=group

    Sekcja E-biznesu

    sekcja ebiznesu

    Członkowie sekcji zajmują się pozyskiwaniem wiedzy z zakresu tworzenia oraz zarządzania witrynami iternetowym oraz prowadzenia biznesu w sieci.

    Głównym projektem sekcji jest badanie “Świadomość studentów nt. e-biznesu”.

    Kontakt:
    Opiekun – mgr Konrad Drozd, Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej
    konraddrozd@gmail.com

    Przewodnicząca – Jagoda Głowacka
    jagoglowacka@gmail.com

    Link do grupy sekcji na facebook’u:
    https://www.facebook.com/groups/773589529379163/

    Sekcja Ekonomicznych Zastosowań Matematyki

    sekcja ekonomicznych zastosowań matematyki 

    W ramach działalności sekcji Ekonomicznych Zastosowań Matematyki zajmujemy się praktycznym wykorzystaniem matematyki w rozwiązywaniu podstawowych oraz zaawansowanych problemów ekonomicznych. Modelowanie matematycznych danych empirycznych z zastosowaniem programów komputerowych: Statistica, Excel, Gretl i innych – nie będzie Wam straszne. Działając w naszych szeregach udoskonalicie umiejętność prezentacji wyników prowadzonych przez nas badań. Zajmiemy się też przygotowywaniem publicznych wystąpień oraz naszych publikacji. Dodatkowo, działając
    w ramach naszej sekcji udoskonalicie umiejętności nabyte podczas kursu matematyki przewidzianego w programie studiów.

    Każdy z nas ma możliwość realizacji projektu badawczego rozpoczynając od pomysłu na badania,
    a kończąc na prezentacji i publikacji opracowanego przez nas rozwiązania. Badamy zarówno nurtujące nas problemy ekonomiczne, ale i te z zakresu psychologii, zarządzania czy politologii.

    Kontakt:
    Opiekun – Dr Barbara Fura, Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej
    bfura@ur.edu.pl

    Przewodnicząca – Dorota Ziobro
    dorota8295@gmail.com

    Link do grupy sekcji na facebook’u:
    https://www.facebook.com/groups/1688790054670365/

    Sekcja Ekonomii Kulturowej

    sekcja ekonomii kulturowej

    Świat początku XXI wieku to miejsce kurczących się zasobów naturalnych włączając w to miejsca dla nas samych. Z jednej strony jesteśmy świadkami bezprecedensowego wzrostu liczby ludności, powodującego napięcia między narodami i społecznościami w różnych sferach życia, a z drugiej ‘zmniejszania się’ świata w wyniku procesów ekonomicznej, politycznej i kulturowej globalizacji. Wszystkie te zjawiska sprawiają, że pokonywanie różnic w celu znalezienia porozumienia i zapewnienia możliwości rozwoju staje się, z jednej strony, trudniejsze, z drugiej zaś coraz ważniejsze i jednocześnie coraz częściej ucieka poza utarte dotąd schematy działania. W tym kontekście, w świecie rosnących napięć i nieustannego dążenia do rozwoju i sukcesu, pojęcia „kultura” i „ekonomia” (szczególnie jako nauka o niewystarczających zasobach i ich alokacji) oraz rozumienie zjawisk zachodzących w tych dwóch wydawałoby się nie mających ze sobą wiele wspólnego sferach, nabiera szczególnego znaczenia.

    Dlaczego istnieje tak dużą różnorodność nie tylko poziomów ale i wzorów rozwoju gospodarczego? Dlaczego skądinąd uniwersalne i obiektywne prawa ekonomiczne i zasady gospodarowania nie są w jednakowym stopniu źródłem dobrobytu dla wszystkich krajów świata? Czy są jakieś wartości i zachowania, które są uniwersalne i podzielane przez wszystkie narodowości, oraz takie, które są unikalne dla określonych społeczności? Na te i wieli innych jeszcze pytań starają się znaleźć odpowiedź członkowie sekcji Ekonomii kulturowej.

    Realizowane badania:

    “Zaufanie a rozwój gospodarczy”

    Kontakt:
    Opiekun sekcji: dr Damian S. Pyrkosz, Katedra Polityki Gospodarczej
    daspy@ur.edu.pl

    Sekcja Ekonomii Społecznej

    sekcja ekonomii społecznej

    Sekcja Ekonomii Społecznej to sfera aktywności studenckiej, w której poprzez realizację projektów naukowych istnieje możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii uwarunkowanej kontekstem społecznym.
    Zakres prowadzonych badań naukowych, przygotowywanych publikacji oraz wystąpień na konferencjach naukowych może obejmować m.in.: działalność podmiotów ekonomii społecznej, srebrną gospodarkę, rozwój miast i gmin przyjaznych wszystkim grupom społecznym, społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz rozwój lokalny i regionalny.
    W ramach sekcji możliwa jest również realizacja badań naukowych oraz innowacyjnych projektów społecznych, będących następstwem lokalnych inicjatyw i uwarunkowań oraz globalnych inspiracji.

    Aktualnie realizowany temat badawczy:
    „Perspektywy wykorzystania potencjału osób starszych w celu poprawy jakości życia ludności oraz rozwoju srebrnej gospodarki w miastach i gminach woj. podkarpackiego.”

    Kontakt:
    Opiekun – Dr Ewa Kubejko-Polańska
    ekubejko@ur.edu.pl
    Przewodnicząca – Katarzyna Szpyrka
    lbekonomia.spoleczna@gmail.com

    Link do grupy sekcji na facebook’u:

    https://www.facebook.com/groups/253918745650169/

    Sekcja Innowacji w zarządzaniu

    sekcja innowacji w zarządzaniu

    Kontakt:
    Opiekun – dr hab. Mariola Grzebyk prof. UR, dr Paulina FIlip, Katedra Ekonomiki i Zarządzania
    mgrzebyk6@gmail.com

    Link do grupy sekcji na facebook’u:
    https://www.facebook.com/groups/153198178707206/

    Sekcja Marketingu

    sekcja marketingu 

    Sztandarowe projekty:

    Badanie “Wizerunek Rzeszowa”

    Projekt realizowany jest cyklicznie. Wyniki badań wykorzystywane są przez Urząd Miasta Rzeszowa.

    Badanie “Wykorzystanie form i instrumentów komunikacji przez studentów”

    Projekt realizowany jest cyklicznie. Respondentami są studencki rzeszowskich uczelni wyższych. Badania te zostały wykorzystane w kilku publikacjach naukowych.

    Członkowie sekcji poza badaniami zajmują się zgłębianiem wiedzy w zakresie szeroko rozumianej komunikacji marketingowej, reklamy, social mediów, itp. Tworzą na ten temat publikacje oraz prezentują swoje osiągnięcia na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

    Kontakt:
    Opiekun – dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
    grzehaj@ur.edu.pl

    Przewodniczący – 

    Link do grupy sekcji na facebook’u:
    https://www.facebook.com/groups/942220675806044/

    Sekcja Metod Ilościowych

    sekcja metod ilościowych

    Kontakt:
    Opiekunowie: dr inż. Agnieszka Majka, dr inż. Dorota Jankowska, Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej

    Sekcja Rachunkowości

    sekcja rachunkowości

    Członkowie sekcji poza badaniami zajmują się zgłębianiem wiedzy i doskonaleniem umiejętności w zakresie rachunkowości. Przygotowują publikacje oraz prezentują swoje osiągnięcia na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

    Kontakt:
    Opiekun – dr Magdalena Wiercioch, mgr Anna Kowal, Katedra Finansów i Rachunkowości
    magdalena.wiercioch@ur.edu.pl

    Link do grupy sekcji na facebook’u:
    https://www.facebook.com/groups/556409398121809/

    Koło Naukowe Liderzy Biznesu

    Zarząd Koła Naukowego Liderzy Biznesu

    Z

    Katarzyna Szpyrka

    Prezes

    Z

    Katarzyna Pasternak

    Wiceprezes

    Z

    Mateusz Zastępa

    Wiceprezes

    Z

    Krzysztof Pawlus

    Sekretarz

    Z

    Dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR

     Opiekun Koła Naukowego

     

    Deklaracja członkowska

    Partnerzy:

    Partnerzy:

    Kontakt


    Koło Naukowe UR Liderzy Biznesu
    ul. Ćwiklińskiej 2c
    35-601 Rzeszów